Einfache Konjugation

Konjugation der Verben

In der polnischen Sprache gibt es drei Konjugationsmuster im Präsens:

1. -ę, -esz-Konjugation

Das Thema eines Verbs bleibt gleich, nur die Endungen unterscheiden sich.

PISAĆ (schreiben)
Ja piszę
Ty piszesz
On, ona, ono pisze
My piszemy
Wy piszecie
Oni,one piszą

Die Endungen sind wie folgt: -ę, -esz, -e, -emy, - ecie, -ą

Beispiele: myć (putzen), czuć (fühlen), żyć (leben), pić (trinken), chcieć (wollen), brać (nehmen) etc

Außerdem fallen Verben, die mit -ować enden, in diese Kategorie, z. fotografować (fotografieren) und kupować (kaufen). Dann ändert sich -owa- zu -uj-.

Außerdem Verben mit der Endung -wać: dawać (schenken), poznawać (kennenlernen) usw.

Wenn das Verb nur eine Silbe hat, z. B. myć, entsteht zwischen dem Thema und der Endung der zusätzliche Laut -j.


2. -ę, -isz/-ysz Konjugation

LUBIĆ (mögen)
Ja lubię
Ty lubisz
On, ona, ono lubi
My lubimy
Wy lubicie
Oni, one lubią

Die Endungen lauten wie folgt: -ę, -isz, -i, -imy/-ymy, -icie/-ycie, -ą

Beispiele: mówić (sprechen), płacić (zahlen), tańczyć (tanzen), słyszeć (hören) usw.


3. -m, -sz Konjugation

CZYTAĆ (lesen)
Ja czytam
Ty czytasz
On, ona, ono czyta
My czytamy
Wy czytacie
Oni, one czyta

Im Plural der 3. Person zwischen dem Thema, das mit -a oder -e endet, muss ein zusätzlicher Laut -j hinzugefügt werden, um die Vokale zu trennen.

Beispiele: mieszkać (leben), mieć (haben), słuchać (hören), szukać (suchen), wiedzieć (wissen) usw.


4. Unregelmäßigkeiten

Einige Verben werden unregelmäßig konjugiert, zum Beispiel:

BYĆ (sein)
Ja jestem
Ty jest
On, ona, ono jest
Mein jesteśmy
Wy jesteście
Oni, ein są

JEŚĆ (essen)
Ja jem
Ty jesz
On, ona, ono je
Mein jemy
Wy jecie
Oni, ein jedzą


5. Unpersönliches Verb + Infinitiv

Unpersönliches Verb + Infinitiv ist eine sehr häufige Konstruktion in der polnischen Sprache:

Lubię czytać (Ich lese gerne)
Chcę pić (Ich möchte trinken)

dawać

Ja daję
Ty dajesz
On, ona, ono daje
My dajemy
Wy dajecie
Oni, one dają


myć

Ja myję
Ty myjesz
On, ona, ono myje
My myjemy
Wy myjecie
Oni, one myją


tańczyć

Ja tańczę
Ty tańczysz
On, ona, ono tańczy
My tańczymy
Wy tańczycie
Oni, one tańczą


fotografować

Ja fotografuję
Ty fotografujesz
On, ona, ono fotografuje
My fotografujemy
Wy fotografujecie
Oni, one fotografują


słuchać

Ja słucham
Ty słuchasz
On, ona, ono słucha
My słuchamy
Wy słuchacie
Oni, one słuchają

Einfache Konjugation

Ja kochać


On czytać


On mieszkać w mieście.


One rzucać piłkę.


Głośno rozmawiać


Wy grać w grę.


Ja pomagać starszym ludziom.


Lubię gotować.


My mieć kota.


Oni cały czas do mnie
dzwonić.

Ona patrzyć na niebo.


Pies leżeć na trawie.


Lekarz leczyć chorych.


Ja widzieć ptaki.


Oni dużo płacić.


Ptaki lecieć nad jeziorem.


Wy pić dużo wody.


Ty palić.


Ja piec ciasto.


Wy dużo biec.


Ona rozumieć matematykę.


Mama prać ubrania.


Wy studiować.


Oni kochać zielony.


Wy czytać dużo książek.


My mieszkać na wsi.

Ja kocham


On czyta


On mieszka w mieście.


One rzucają piłkę.


Głośno rozmawiają


Wy gracie w grę.


Ja pomagam starszym ludziom.


Lubię gotować.


My mamy kota.


Oni cały czas do mnie
dzwonią.

Ona patrzy na niebo.


Pies leży na trawie.


Lekarz leczy chorych.


Ja widzę ptaki.


Oni dużo placą.


Ptaki lecą nad jeziorem.


Wy pijecie dużo wody.


Ty palisz.


Ja piekę ciasto.


Wy dużo biegacie.


Ona rozumie matematykę.


Mama pierze ubrania.


Wy studiujecie.


Oni kochają zielony.


Wy czytacie dużo książek.


My mieszkamy na wsi.

Einfache Konjugation

Konjugation von Verben

Download for Free
Integrity

We believe that honesty and integrity are rewarded over the long run.

Passion

Our collaborators and we have a great passion for what we do.

Customer Focus

The customer is at the center of all we do.

Start learning now.

Together with LENGO you can master any language. Get our app now and get started right away.

Lose yourself in numerous categories.

Download
Lengo packs
Lengo languages

Become a creator.

We offer various ways you can become a part of LENGO. Find out how you can collaborate with us to improve how people learn languages around the world.

Learn More