6. Lokativ mit Nomen

Wie der englische Name (und auch der polnische Name - Miejscownik) vermuten lässt, hat dieser grammatikalische Fall mit dem Ort zu tun. Er beantwortet die Fragen: "o kim?"- 'über wen?' und "o czym?"- 'über was?' (...spreche ich? ...denke ich? ...rede ich?).

Wir verwenden den Lokativ hauptsächlich mit diesen Präpositionen:

1. O (an, über) - Myślę o Adamie. ('Ich denke an Adam.')

2. Na (auf) - Czekolada jest na stole. ('Die Schokolade liegt auf dem Tisch.')

3. W (in) - Jestem w samochodzie. ('Ich bin im Auto.')

4. Po (nach) - Spotykamy się po kolacji. ('Wir treffen uns nach dem Abendessen.')

5. Przy (in der Nähe, neben) - Kurtka jest przy ścianie. ('Der Mantel hängt an der Wand.') Mieszkam przy parku. ('Ich wohne in der Nähe eines Parks.')

6. Lokativ mit Nomen

Ona opowiada o rodzina.


Adam myśli o Ania.


Myślę o dziewczyny.


Wazon stoi na stół.


Mieszkamy przy jezioro.


Pies czeka w dom.


Rozmawiamy o wczorajszym
występ.

Julia jest teraz w Warszawa.


Czekam na ciebie na
przystanek.

Babcia bardzo chce opowiedzieć
o młodość.

Ustawcie się przy ściana.


Zostawiłam długopis na
biurko.

Notes jest w mojej torba.


Gołębie zawsze stoją na
dach.

Pomyślimy o zmiana.


Marzę o ciepłym, letnim
słońce.

Rozmawialiśmy wczoraj o tej
lekcja.

Chciałbym być teraz na
plaża.

Piękne róże rosną w twoim
ogród.

Siedźcie w klasa.

Ona opowiada o rodzinie.


Adam myśli o Ani.


Myślę o dziewczynach.


Wazon stoi na stole.


Mieszkamy przy jeziorze.


Pies czeka w domu.


Rozmawiamy o wczorajszym
występie.

Julia jest teraz w Warszawie.


Czekam na ciebie na
przystanku.

Babcia bardzo chce opowiedzieć
o młodości.

Ustawcie się przy ścianie.


Zostawiłam długopis na
biurku.

Notes jest w mojej torbie.


Gołębie zawsze stoją na
dachu.

Pomyślimy o zmianie.


Marzę o ciepłym, letnim
słońcu.

Rozmawialiśmy wczoraj o tej
lekcji.

Chciałbym być teraz na
plaży.

Piękne róże rosną w twoim
ogrodzie..

Siedźcie w klasie.

6. Lokativ mit Nomen

Deklination in Polnisch

Download for Free
Integrity

We believe that honesty and integrity are rewarded over the long run.

Passion

Our collaborators and we have a great passion for what we do.

Customer Focus

The customer is at the center of all we do.

Start learning now.

Together with LENGO you can master any language. Get our app now and get started right away.

Lose yourself in numerous categories.

Download
Lengo packs
Lengo languages

Become a creator.

We offer various ways you can become a part of LENGO. Find out how you can collaborate with us to improve how people learn languages around the world.

Learn More