Possessivpronomen

Possessivpronomen werden verwendet, um anzugeben, wem ein Objekt gehört. Im Niederländischen gibt es dafür die folgenden Wörter:

Ik > mijn
Jij/je > jouw/je
U (Singular, formell) > uw
Hij, zij/ze, het > zijn, haar, -
Wij/we > ons (het-woord), onze (de-woord)
U (Plural, formell) > uw
Jullie > jullie/je
Zij/ze > hun

De ouders > Mijn ouders
De hond > Zijn hond
Het boek > Ons boek
Jullie televisie > Jullie televisie

Anmerkungen:
1. Ob Sie jouw oder je verwenden, hängt davon ab, ob Sie dieses Wort besonders betonen wollen oder nicht.
2. Bei der Pluralform von wir müssen Sie zwischen ons und onze entscheiden. Die erste Form wird nur bei Het-Wörtern im Singular verwendet. Die zweite Form wird für de-Wörter im Singular und alle Nomen im Plural verwendet.
3. Das Possessivpronomen für jullie kann jullie oder je sein. Die Form je wird nur verwendet, wenn die Subjektform jullie bereits im selben Satz vorkommt.

3. Sandro en Belleza, jullie pizza´s zijn lekker.
Henk en Iris, nemen jullie je pizza´s mee?


1. Waar is je boek van Stephen King? < versus > Waar is jouw boek?
Ik kan je zus in Groningen opzoeken. < versus > Ik kan jouw zus opzoeken.


2. Het huis > Ons huis
De auto > Onze auto
De huizen > Onze huizen

Possessivpronomen

Ik heb dit kaartspel voor
_____ zoon gekocht.

Ik? _____ ouders hebben een
zaak in zonnepanelen.

Het team uit Haarlem? Begint
_____ wedstrijd morgen al?

Mijnheer de Vos, ik heb
_____ biografie gelezen.

Maar hebben jullie _____
vakantie al geboekt?

Wat lekker! Is dit _____
worteltaart, Inez?

Peter en Froukje, _____ tuin
is erg mooi.

Sorry vergeten, Nina! _____
broek ligt nog bij mij thuis.

Wanneer doet Jozef _____
eindexamen?

Jij bent _____ liefste
vriendje ooit!

Karina en Elize, moeten
_____ sportschoenen ook mee?

Ober, waar blijft _____
koffie?

Ik heb dit kaartspel voor
jouw zoon gekocht.

Ik? Mijn ouders hebben een
zaak in zonnepanelen.

Het team uit Haarlem? Begint
hun wedstrijd morgen al?

Mijnheer de Vos, ik heb
uw biografie gelezen.

Maar hebben jullie je
vakantie al geboekt?

Wat lekker! Is dit jouw
worteltaart, Inez?

Peter en Froukje, jullie tuin
is erg mooi.

Sorry vergeten, Nina! Jouw
broek ligt nog bij mij thuis.

Wanneer doet Jozef zijn
eindexamen?

Jij bent mijn liefste
vriendje ooit!

Karina en Elize, moeten
jullie sportschoenen ook mee?

Ober, waar blijft mijn
koffie?

Possessivpronomen

Pronomen

Download for Free
Integrity

We believe that honesty and integrity are rewarded over the long run.

Passion

Our collaborators and we have a great passion for what we do.

Customer Focus

The customer is at the center of all we do.

Start learning now.

Together with LENGO you can master any language. Get our app now and get started right away.

Lose yourself in numerous categories.

Download
Lengo packs
Lengo languages

Become a creator.

We offer various ways you can become a part of LENGO. Find out how you can collaborate with us to improve how people learn languages around the world.

Learn More