Perfekt

Das Perfekt der Gegenwart besteht im Niederländischen aus einem Hilfsverb, hebben oder zijn, und einem Partizip Perfekt. In einem Satz, steht das Hilfsverb (das konjugierte Verb) an zweiter Stelle, und das Partizip Perfekt steht am Ende des Satzes.

Marja heeft (konjugiertes Verb) vorig jaar een nieuw huis gekocht (Partizip Perfekt).

Das Partizip Perfekt eines regelmäßigen Verbs beginnt mit ge- und endet auf -t oder -d.
Eine gute Methode, um zu wissen und sich zu merken, wann ein Partizip Perfekt auf -t endet, ist der folgende Trick: SoFT KeTCHuP. Wenn der STAMM eines Verbs mit einem der Konsonanten in diesem Wort endet, müssen Sie ein -t hinzufügen. Alle anderen Verben mit "weichen" Konsonanten haben eine Endung auf -d.

Koken (kochen) hat einen STAMM mit einem K-Konsonanten: Ik heb vorige Woche pasta gekookt.
Rennen (rennen) hat einen STAMM mit einem N, einem weichen Konsonanten: Ik ben gisteren naar huis gerend.

Anmerkungen:
1. Das Partizip Perfekt eines Verbs mit einer offenen
Silbe verdoppelt den Vokal: maken > gemaakt, spelen > gespeeld.
2. Bei regelmäßigen Verben mit Doppelkonsonanten im Stamm entfällt er im Partizip Perfekt: zetten (setzen) > heeft gezet, passen (passen) > heeft gepast.
3. Das Partizip Perfekt eines unregelmäßigen Verbs beginnt mit ge- und endet auf -en, und in vielen Fällen ändert sich der Stammvokal. Am besten lernt man diese Partizipformen auswendig.
4. Im Perfekt wird eher das Hilfsverb hebben als zijn verwendet. Da die Regeln schwierig sind und es viele Ausnahmen gibt, ist es am besten, "Learning by doing" anzuwenden.

1. Staken > Heb jij toen ook in Amsterdam gestaakt?
Raken > Ik heb deze bal al zeven keer geraakt.


2. Passen > Jij hebt vroeger op mijn kinderen gepast.
Zakken > Ik ben voor dat examen gezakt.


3. Gaan > Ik ben naar huis gegaan.
Lopen > Ik ben naar husi gelopen.


4. Hebben + kopen > Hij heeft een nieuwe jas gekocht.
Zijn + smelten > Het ijs is vanmorgen gesmolten.
Hebben + zwemmen > Ik heb gisteren gezwommen.

Perfekt

Hij heeft de hele avond
televisie kijken.

Gelukkig is ze zo gewoon
blijven.

Heb jij de kinderen wel
ophalen?

Hij leek ook niet erg
schrikken te zijn.

Het meisje was als een blok
voor de jongen vallen.

Had ik dat maar eerder
weten.

Wie heeft nu eigenlijk tegen
wie schreeuwen?

Wat is er vorige les
gebeuren?

Ik ben maar naar huis
fietsen.

Ik heb destijds twintig jaar
in dat huis in Zwolle wonen.

Ik heb de meeste documenten
destijds verwijderen.

Ik heb afgelopen nacht maar
drie uren slapen.

Je hebt denk ik niet hard
genoeg op de grond stampen.

Oma heeft de gaten in deze
colbert dicht naaien.

Hij heeft de hele avond
televisie gekeken.

Gelukkig is ze zo gewoon
gebleven.

Heb jij de kinderen wel
opgehaald?

Hij leek ook niet erg
geschrokken te zijn.

Het meisje was als een blok
voor de jongen gevallen.

Had ik dat maar eerder
geweten.

Wie heeft nu eigenlijk tegen
wie geschreeuwd?

Wat is er vorige les
gebeurd?

Ik ben maar naar huis
gefietst.

Ik heb destijds twintig jaar
in dat huis in Zwolle gewoond.

Ik heb de meeste documenten
destijds verwijderd.

Ik heb afgelopen nacht maar
drie uren geslapen.

Je hebt denk ik niet hard
genoeg op de grond gestampt.

Oma heeft de gaten in deze
colbert dicht genaaid.

Perfekt

Verben in der Vergangenheit

Download for Free
Integrity

We believe that honesty and integrity are rewarded over the long run.

Passion

Our collaborators and we have a great passion for what we do.

Customer Focus

The customer is at the center of all we do.

Start learning now.

Together with LENGO you can master any language. Get our app now and get started right away.

Lose yourself in numerous categories.

Download
Lengo packs
Lengo languages

Become a creator.

We offer various ways you can become a part of LENGO. Find out how you can collaborate with us to improve how people learn languages around the world.

Learn More