Possessive Pronoun

Possessive pronouns are used to indicate to whom an object belongs. In Dutch we have the following words for that:

Ik > mijn
Jij/je > jouw/je
U (singular, formal) > uw
Hij, zij/ze, het > zijn, haar, -
Wij/we > ons (het-woord), onze (de-woord)
U (plural, formal) > uw
Jullie > jullie/je
Zij/ze > hun

De ouders > Mijn ouders
De hond > Zijn hond
Het boek > Ons boek
Jullie televisie > Jullie televisie

Notes:
1. Whether to use jouw or je depends on if you want to put extra emphasis on this word or not.
2. With the plural form of we, you have to choose between ons and onze. The first form is used for het-words in the singular only. The second form is used for de-words in the singular and all plural nouns.
3. The possessive pronoun for jullie can be jullie or je. The form je is only used when the
subject form jullie already appears in the same sentence.

3. Sandro en Belleza, jullie pizza´s zijn lekker.
Henk en Iris, nemen jullie je pizza´s mee?


1. Waar is je boek van Stephen King? < versus > Waar is jouw boek?
Ik kan je zus in Groningen opzoeken. < versus > Ik kan jouw zus opzoeken.


2. Het huis > Ons huis
De auto > Onze auto
De huizen > Onze huizen

Possessive Pronoun

Ik heb dit kaartspel voor
_____ zoon gekocht.

Ik? _____ ouders hebben een
zaak in zonnepanelen.

Het team uit Haarlem? Begint
_____ wedstrijd morgen al?

Mijnheer de Vos, ik heb
_____ biografie gelezen.

Maar hebben jullie _____
vakantie al geboekt?

Wat lekker! Is dit _____
worteltaart, Inez?

Peter en Froukje, _____ tuin
is erg mooi.

Sorry vergeten, Nina! _____
broek ligt nog bij mij thuis.

Wanneer doet Jozef _____
eindexamen?

Jij bent _____ liefste
vriendje ooit!

Karina en Elize, moeten
_____ sportschoenen ook mee?

Ober, waar blijft _____
koffie?

Ik heb dit kaartspel voor
jouw zoon gekocht.

Ik? Mijn ouders hebben een
zaak in zonnepanelen.

Het team uit Haarlem? Begint
hun wedstrijd morgen al?

Mijnheer de Vos, ik heb
uw biografie gelezen.

Maar hebben jullie je
vakantie al geboekt?

Wat lekker! Is dit jouw
worteltaart, Inez?

Peter en Froukje, jullie tuin
is erg mooi.

Sorry vergeten, Nina! Jouw
broek ligt nog bij mij thuis.

Wanneer doet Jozef zijn
eindexamen?

Jij bent mijn liefste
vriendje ooit!

Karina en Elize, moeten
jullie sportschoenen ook mee?

Ober, waar blijft mijn
koffie?

Possessive Pronoun

Pronouns

Download for Free
Integrity

We believe that honesty and integrity are rewarded over the long run.

Passion

Our collaborators and we have a great passion for what we do.

Customer Focus

The customer is at the center of all we do.

Start learning now.

Together with LENGO you can master any language. Get our app now and get started right away.

Lose yourself in numerous categories.

Download
Lengo packs
Lengo languages

Become a creator.

We offer various ways you can become a part of LENGO. Find out how you can collaborate with us to improve how people learn languages around the world.

Learn More